• Combattre pour de l'argent
    lính đánh thuê
    troupes mercenaires; troupes stipendiaires

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X