• Piquer; poignarder
  Heurter; télescoper; tamponner; caramboler
  Pousser
  (tiếng địa phương) piler
  Devenir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X