• Partout
  Quelque part
  Pas du tout
  Point; rien
  (cũng nói đâu như) il semble que; il para†t que

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X