• (địa lý, địa chất) col; trouée; défilé; gorge
  Porter en surcharge
  Porter sur sa bicyclette (sa moto)
  Ajouter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X