• Cible
  But; objectif
  Point de mire
  Justement; précisément
  (ít dùng) légitime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X