• Recevoir
  Recueillir
  Aller à la rencontre; aller au-devant; prendre
  Arrêter
  Inviter; faire venir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X