• Fermer; clore; bloquer
  Arrêter; interrompre
  Enfoncer; planter
  Fixer
  Installer; établir
  Apposer
  Relier
  Fabriquer; construire
  Verser; payer
  (sân khấu) jouer; interpréter
  Porter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X