• (giải phẩu học) cuisse
  (động vật học) gigot; cuissot; gigue
  Manivelle
  (tiếng địa phương) matraque
  kề đùi kề vế
  rester ensemble d'une manière intime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X