• Pousser; repousser
    (thân mật) repasser
    (thông tục) chier dans son pantalon (en parlant d'un enfant)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X