• Introduire; fourrer
    Donner à manger (à un bébé)
    Graisser la patte; soudoyer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X