• (từ cũ, nghĩa cũ) ouvrir l'audience (en parlant des mandarins de l'ancien régime)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X