• Gagner; avoir l'avantage; avoir gain de cause
  Obtenir; acquérir; (luật học, pháp lý) impétrer
  Avoir le droit de; avoir la possibilité de; avoir la permission de
  Être l'objet (d'une faveur, d'un privilège...)
  (thân mật) bon!; soit!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X