• Mener; ramener; conduire; reconduire
  Remettre; passer
  Fournir; produire
  Apporter; porter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X