• (từ cũ, nghĩa cũ) trajet; parcours
    Sonnaille (en bambou; qu'on attache au cou des bovidés)
    Arpenter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X