• (toán học; vật lý học) grandeur
    Générosité; clémence
    Généreux; clément

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X