• Donner un coup de la plante du pied
  Fouler; piétiner; marcher sur
  Pédaler
  Nói tắt của đạp mái
  Coup de la plante du pied

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X