• (địa lý, địa chất) †le
  Remuer
  Retourner; renverser; intervertir; inverser
  Rouler
  Se voiler
  (đánh bài, đánh cờ) couper
  Inverse; réciproque
  Ne faire que passer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X