• Lors
  Voilà
  (thân mật) tu; toi
  (particule finale pour accentuer le sens; le plus souvent non traduite)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X