• Tête
  Bout; extrémité; bec
  Commencement; début
  Premier
  Côté
  Premier; initial; primordial
  (khẩu ngữ; ít dùng) nói tắt của đầu hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X