• Barrage
  Battre; frapper; cingler
  Émotter
  Gauler
  Briser
  Percuter
  Critiquer sévèrement; fustiger
  (thể dục thể thao) faire un smash; smasher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X