• Fromage végétal (de soja)
  (cũng nói đậu mùa) variole; petite vérole
  (cũng nói đỗ) réussir à lexamen; être re�u
  Sarrêter; stopper; stationner; faire halte
  Se percher; se jucher; se poser
  Arriver à plein terme; ne pas avorter
  Réunir
  (thực vật học) (cũng nói đỗ) dolique; haricot; pois
  bộ đậu
  légumineuses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X