• Épais; consistant; gras
  Condensé; concentré
  Plein
  Très; complètement; entièrement
  Se condenser; se coaguler; se solidifier; s'épaissir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X