• Poser; déposer; disposer; mettre; placer; ranger
  Établir; installer; dresser; poster; jeter
  Forger; inventer
  Construire
  Faire une commande; commander
  (đánh bài, đánh cờ) ponter; miser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X