• Mettre; placer; poser; (thông tục) fourrer; loger
  Laisser
  Céder
  Porter
  Pour; afin de; en vue de; pour que; afin que

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X