• Lire
  Réciter
  Déchiffrer
  Prononcer
  đỏ đọc
  tout rouge; injecté de sang (en parlant des yeux)
  đòng đọc
  (redoublement; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X