• (từ cũ, nghĩa cũ) chef du service de l'enseignement dans une province
    Directeur d'école
    Professeur d'enseignement primaire supérieur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X