• Colline
    (động vật học) tupa…a
    (giải phẩu học) (cũng nói đồi não; đồi thị) thalamus

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X