• Temps; moment; fois
  Tron�on; étape
  Mesure
  Degré
  Environ; à peu près; approximativement; aux environs de
  (tôn giáo) sauver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X