• Unique
  Seulement; uniquement
  Vénéneux, venimeux
  Malsain; insalubre
  Toxique; nocif; délétère
  Méchant; cruel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X