• Être en rut; être en chaleur (en parlant des animaux)
    (thông tục) ne pas tenir dans sa peau (en parlant de l'homme)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X