• Aider; soutenir; soulager
  Appuyer; sustenter; supporter; étayer
  Recevoir
  (nói tắt của đỡ đẻ) accoucher
  Diminuer; calmer
  Aller mieux
  Parer
  (thông tục) chiper; choper
  Provisoire; à court terme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X