• Travailler au ciseau
  Percer
  Démurer
  Tarauder
  (thông tục) gratter; écornifler; grappiller
  Ciseau
  Trouble; turbide; louche
  Impur
  Mat; sourd

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X