• Toucher; heurter; choquer; caramboler; tamponner; se cogner; entrer en collision avec
    Tomber sur; rencontrer (inopinément)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X