• Pipe; narguilé; houka; calumet
    Pincée de tabac; prise de tabac; cigarette
    Présenter ses condoléances (à l'occasion de la mort de quelqu'un)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X