• Parole; mot
  Fait; affaire; action; acte; chose
  Ce
  Clause; article
  Prétexte
  (thực vật học) anacardier; anacarde
  D'un rouge vif; pourpre
  Mobiliser; affecter; envoyer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X