• (từ cũ, nghĩa cũ) (động vật học) papillon
  (văn chương) sommeil; rêve
  (từ cũ, nghĩa cũ) lettre officielle; placet
  Répétition (des idées...)
  (động vật học) peigne; pecten
  họ điệp
  pectinidés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X