• Geste; (nghĩa xấu) manière
  (âm nhạc) air; mode
  (nghĩa xấu) maniéré; affecté; compassé
  (nghĩa xấu) mener; amener; emmener; conduire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X