• Renvoyer; congédier; exclure; mettre à la porte
    Chasser; expulser; débusquer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X