• (particule utilisée en fin de phrase, marquant de la révérence)
    Vâng
    oui monsieur; oui madame; oui papa; oui maman...

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X