• (thông tục) aller à la selle; aller aux cabinets; aller quelque part; aller au petit coin; aller faire ses besoins; déféquer; (thông tục) chier; (động vật học) fienter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X