• Comprendre à fond; posséder à fond; se conna†tre à; s'entendre; être ferré
    Am hiểu về âm nhạc
    s'entendre en musique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X