• (từ cũ, nghĩa cũ) femme de second rang de son grand-père
    Grand-tante encore jeune

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X