• Porte-plume; pinceau
    bút sa chết
    ce qui est écrit nous lie; les écrits restent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X