• (văn chương) vie pleine de vicissitudes (comme une mer qui se transforme en champ de m‰riers et vice versa)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X