• (từ cũ, nghĩa cũ) dépenser l'argent sans compter; gaspiller son argent; jeter l'argent par les fenêtres; dilapider son bien; dissiper follement son argent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X