• (nghĩa xấu) compagnie; consorts
    Hắn bộ sậu của hắn
    lui et sa compagnie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X