• (động vật học) à l'état foetal
  Lợn bao tử
  cochon à l'état foetal
  (thực vật học) très jeune
  Mướp bao tử
  très jeune courge
  (tiếng địa phương) estomac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X