• (nghĩa xấu) tout à fait; complètement; entièrement
  Lấm be bét
  tout à fait souillé
  Say be bét
  complètement ivre
  Hỏng be bét
  entièrement raté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X