• (nông nghiệp) labourer la rizière sans eau (pour laisser la terre se dessécher et devenir friable)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X