• (từ cũ, nghĩa cũ) phrases parallèles dont chacune est divisée en deux portions (dans la prosodie ancienne)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X